PŮVODNÍ STAV

Volně stojící dvoupatrový dům dvoutraktové dispozice a skeletové konstrukce. Hlavní jižní fasáda je trojosá se středním rizalitem, 2.p. výrazně ustupuje, druhou část zabírá terasa. Stavitel Oldřich Starý užil pro konstrukci domu jednoduchou železobetonovou kostru o šesti polích v dvojtraktovém uspořádání.

Projekt zvýrazňuje také osovost, symetrii celého domu, podpořenou právě uspořádáním obytných místností, z nichž zaujme zejména velká obytná hala. V principu se dispozice opakuje ve dvou podlažích, ve třetím, kde architekt navrhl po celé délce prvního traktu sluneční terasu, je plocha bytu zmenšená. Hmota schodiště je prosklená po celé výšce ze severní strany a je částečně předsazená před celý kubus domu. V plánech pro stavební povolení navíc přibyl balkon v patře, přístupný z jídelny, ten však nebyl realizován.

NOVÝ STAV

Rekonstrukce celého objektu zahrnuje úpravu vnitřních dispozic domu pro dosažení dnešních vysokých standardů individuálního rodinného bydlení. Přes památkovou ochranu celé lokality se podařila prosadit přístavbu zadního traktu výtahu přes všechna podlaží domu a rovněž jednopodlažní východní přístavbu pro plnohodnotné kryté parkování více vozů. Tato přístavba umožňuje vybudování terasy, která propojí hlavní obytný prostor se zahradou a pobytovou terasou na střeše přístavby. Dalším významným prvkem je zahloubené atrium za domem, které vytváří další venkovní pobytový prostor. Tyto prvky nejsou u prvorepublikových vil běžné, přesto se je podařilo do projektu zahrnout a dosáhnout tím zcela mimořádných uživatelských možností.

Celá rekonstrukce je pod pery architektů plánována již několik let, dispozice je promyšlena do posledního detailu se zohledněním budoucích možností interiéru ve standardu 21.století.

Velká pozornost byla věnována i zahradě, návrh zahrady připravila renomovaná zahradní architekta se zachováním genia loci místa i druhového výběru rostlin. Myšleno bylo jak na automatické zavlažování, tak na minimální údržbu.